Dinasyddiaeth St Kitts a Nevis - teulu Cronfa Twf Cynaliadwy (SGF) - Dinasyddiaeth Saint Kitts a Nevis

Dinasyddiaeth teulu St Kitts a Nevis - Cronfa Twf Cynaliadwy (SGF)

pris rheolaidd
$ 13,500.00
pris gwerthu
$ 13,500.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned
Treth wedi'i chynnwys.

Dinasyddiaeth teulu St Kitts a Nevis - Cronfa Twf Cynaliadwy (SGF)

CYFLWYNO CRONFA TWF CYNALIADWY (SGF)

Gall ymgeiswyr fod yn gymwys i gael dinasyddiaeth trwy gyfraniad i'r Gronfa Twf Cynaliadwy (SGF).

  • Ymgeisydd sengl: mae angen cyfraniad na ellir ei ad-dalu o US $ 150,000
  • Prif ymgeisydd gyda hyd at dri dibynnydd (er enghraifft, priod a dau o blant): mae angen cyfraniad na ellir ei ad-dalu o US $ 195,000
  • Dibynyddion ychwanegol, waeth beth fo'u hoedran: US $ 10,000

Ar ôl cyflwyno cais, rhaid talu ffioedd diwydrwydd dyladwy a phrosesu na ellir eu had-dalu hefyd. Mae'r ffioedd hyn yn cyfateb i US $ 7,500 ar gyfer y prif ymgeisydd, a US $ 4,000 ar gyfer pob dibynnydd o'r prif gais sydd dros 16 oed.

Dinasyddiaeth St Kitts a Nevis