Dinasyddiaeth Pecynnau Saint a Gofynion Nevis

Dinasyddiaeth Pecynnau Saint a Gofynion Nevis

GOFYNION

I fod yn gymwys ar gyfer dinasyddiaeth o dan yr opsiwn eiddo tiriog, mae'r llywodraeth yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr fuddsoddi mewn eiddo tiriog dynodedig, wedi'i gymeradwyo'n swyddogol, sydd â gwerth o leiaf US $ 400,000 ynghyd â thalu ffioedd y llywodraeth a ffioedd a threthi eraill. Gan fod y weithdrefn ymgeisio o dan yr opsiwn hwn yn cynnwys prynu eiddo tiriog, gall hyn ymestyn yr amser prosesu yn dibynnu ar yr eiddo a ddewiswyd. Gellir ail-werthu eiddo tiriog 5 mlynedd ar ôl y pryniant ac efallai na fydd yn gymwys i'r prynwr nesaf ar gyfer dinasyddiaeth. Cyhoeddir rhestr o ddatblygiadau eiddo tiriog cymeradwy o dan Eiddo Tiriog Cymeradwy

Mae caffael dinasyddiaeth o dan yr opsiwn SIDF yn gofyn am gyfraniad i Sefydliad Arallgyfeirio'r Diwydiant Siwgr.